Navrhneme logo na míru a připravíme k němu grafický manuál 

– obsahuje specifikaci písma, barev, ochranné zóny – pro dodržení jednotné vizuální identity při používání loga.

 

 

Logo

Logo  je grafická značka reprezentující firmu, projekt..-  Je používána na produktech, dokumentech a propagačních materiálech firmy, pomáhá tak identifikaci a tvoří povědomí o značce (image-building).

Díky širokému použití by mělo být navrženo tak, aby bylo čitelné ve všech velikostech a mělo natolik jedinečný vzhled, aby vás jednoznačně identifikovalo mezi konkurencí a její vzhled odrážel  povahu vašeho podnikání. Je to vlastně grafická zkratka, která by potencionálnímu klientovi měla ve zkratce sdělit, čím se zabýváte.

 

Jednotný vizuální styl

Jednotný vizuální styl (anglicky Corporate Design) je koncept jednotlivých prvků vizuální prezentace společnosti. Spolu s firemní komunikací, firemní kulturou a produktem je součástí firemní identity (Corporate Identity). Při aplikaci loga na reklamní předměty, merkantilní tiskoviny, produkty, výlohy, polepy aut a další je vhodné dodržovat jednotnou vizuální identitu. Vše pak bude fungovat jako jeden velký celek, díky kterému vás zákazník snadno rozpozná.